پست روز سایت

نگرانی رژیم اسرائیل از احتمال تمدید مذاکرات هسته ای ایران...

یک ایران هسته ای کل موازنه قوای منطقه را بر هم می زند. عرب ها – نه عربستان سعودی و نه مصر – این موضوع را نخواهند پذیرفت. مصری ها هم اکنون به طور رسمی اعلام کرده اند که در چنین حالتی، خود را به سلاح هسته ای مسلح خواهند کرد. این خطری است که…

اخبار ویژه

RSS

وزارت اطلاعات – انقلاب و امام و رهب...

ما امروز در قرنی از تاریخ زندگی می کنیم که با ظهور پدیده ای نا آشنا برای جهانیان به نام انقلاب اسلام...

وزارت اطلاعات و مردم
vezarat

در همه جای دنیا حکومت ها اعای این را دارند که از طرف مردم برای خدمت به تشکیل دولت و سازمان را می دهند که همان اصطلاح معروف زم...